Лобода Л. Технологія навчання старшокласників за допомогою словника-довідника «Література в національному вимірі» / Людмила Лобода // Проблеми української термінології СловоСвіт 2010 : міжнар. наук. конф., 1−2 жовтня 2010 р. : доповідь


 

Людмила Лобода

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського

 

Технологія навчання старшокласників за допомогою словника-довідника «Література в національному вимірі»

 

У методиці викладання української літератури проблема національного з відомих причин довгий час була під забороною. Відтак і категорії національного, усі дефініції, поняття, терміни були в Україні не розроблені. У системі шкільних предметів література, що вивчається як мистецтво слова, найтісніше пов’язана із засвоєнням термінології. Так само, як категорії національного й народного в мистецтві перебувають у тісній єдності.

Із метою розв’язання цілої проблеми, що постала з ряду упущень, нами було укладено словник-довідник з понятійно-термінологічним інструментарієм, що охоплює різні галузі соціально-гуманітарних наук: філософії й політології, мовознавства й літературознавства, антропології й націології, етнографії й соціології, історії України й правознавства, релігієзнавства й культурології, психології й етики, україно- й етнодержавознавства, природознавства й естетики та ін., що розвинулись навколо феномена «Україна і світ». У контексті конкретно-національного введено ментальні концепти: пам’ять, розум, думка, розуміння, свідомість і т. ін. Усі категорії національного осмислено, спираючись на образно ілюстрований у літературі досвід життя українського народу. Для полегшення сприймання термінології підібрано морфологічні, синтаксичні, словотвірні, фразеологічні, фонетичні, ідеографічні, стилістичні, контекстуальні синоніми; залучено й окремі антонімічні ряди.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 648 2009р.