Антонюк Г. Cпіввідношення національного й інтернаціонального в суспільно-політичній термінології національних мов / Галина Антонюк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 454–457.


 

Галина Антонюк

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Cпіввідношення національного й інтернаціонального в суспільно-політичній термінології національних мов

 

© Антонюк Г., 2002

 

У статті досліджуються питання співвідношення національного й інтернаціонального у суспільно політичній термінології сучасних національних мов. Показано, що тенденція до інтернаціоналізації суспільно-політичної термінології виявляється у тісній взаємодії інтернаціоналізмів з національно-мовними елементами, у встановленні нових словотвірних відношень та лексико-семантичних зв’язків.

 

Issues of the correlation of the national and the international in the social-political terminology of national languages are considered in the article. The tendency towards the internationalization of the social-political terminology reveals itself in the close cooperation of internationalisms with national-language elements, in establishing of new word-formation relations and lexical-semantic connections.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.