Беднарчук М. Комп’ютерна технологія укладання класифікаторів товарів / М. Беднарчук, А. Костенко, Ігор Кульчицький, О. Шумський // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 106–108.


 

М. Беднарчук, А. Костенко, Ігор Кульчицький, О. Шумський

Львівська комерційна академія

 

Комп’ютерна технологія укладання класифікаторів товарів

 

© Беднарчук М., Костенко А., Кульчицький І., Шумський О., 2002

 

У статті розглянуто проблематику створення сучасних класифікаторів товарів для потреб зовнішнього та внутрішнього ринків України. Існуюча товарна номенклатура не відповідає вимогам сьогодення ні з точки зору наукового термінознавства, ні зі сторони фахової комерційної діяльності. Авторами запропоновано технологію укладання класифікаторів товарів у вигляді баз даних, концептуальна модель яких ґрунтується на інформаційній теорії лексикографічних систем.

 

This article is considered the problem of creation of modern goods classifiers for needs of local and foreign Ukrainian markets. The existing goods nomenclature doesn’t meet today’s requirements neither from scientific terminology point of view no from the side of special commercial activity. The authors advised the technology of stowing goods classifier as data bases, the conception model of which is based on the information theory of lexicographical systems.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.