Бук С. Лексичний мінімум: теоретичні засади і принципи виділення / Соломія Бук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 474–479.


 

Соломія Бук

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Лексичний мінімум:

теоретичні засади і принципи виділення

 

© Бук С., 2002

 

Серед теоретичних принципів виділення лексичного мінімуму у статті зокрема зосереджено увагу на особливості мнематичної здатності людини, пов’язаної із частотністю вживання слів, залучено результати досліджень, що підтверджують існування обмеженого обсягу лексем із великою кількістю асоціативних зв’язків та високим рівнем полісемантичності. Розглянуто факти залежності між полісемією та частотою слова, між покриттям тексту і його розумінням. Проаналізовано поняття Basic English, Survival Vocabulary, English for Special Purposes.

 

The theoretical principles of the lexical minimum selection are considered in the paper. Special attention is paid to the peculiarity of the human mnematic ability connected with the word usage frequency. The results confirming the existence of the restricted group of lexemes with a grate number of associative links and a high level of polisemantics. The facts of dependency between polisemantics and frequency of word usage, between text coverage and its understanding are observed. The notions of Basic English, Survival Vocabulary, English for Special Purposes are analised.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.