Бурштинська Х. До проблеми термінотворення в аерокосмічному зніманні / Христина Бурштинська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 254–255.


 

Христина Бурштинська

Національний університет «Львівська політехніка»

 

До проблеми термінотворення в аерокосмічному зніманні

 

© Бурштинська Х., 2002

 

Розглянуто основні проблеми українського термінотворення в галузі аерокосмічного знімання: кальковані вирази з російської мови; невдало підібрані терміни, які не відповідають суті процесу чи явища; запозичені терміни з англійської мови. Наведено конкретні приклади і подано рекомендації.

 

There are considered the main problems of Ukrainian terminology in the branch of air space survey: traced expressions from Russian language, poor selected terms,which did not correspond the means of process of phenomena, terms lended fron English language. There are shown specific examples and recommendations are given.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.