Дацишин Х. Спортивна термінологія у політичному контексті: конотативний аспект / Христина Дацишин // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 438–442.


 

Христина Дацишин

Львівський національний університет імені І. Франка

 

Спортивна термінологія у політичному контексті: конотативний аспект

 

© Дацишин Х., 2002

 

У статті зосереджено увагу на конотативному аспекті функціонування спортивних термінів у політичному дискурсі, їх метафоричному використанні на позначення реалій політичного життя.

 

The article concentrates attention on connotative aspect of functioning of sport terms in political discourse, metaphorical using of them for nomination of political realities.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.