Дуда О. Семантичний аналіз корпусу спеціальних текстів (на матеріалі англійської кредитно-банківської субмови) / Олександра Дуда // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 296–300.


 

Олександра Дуда

Тернопільська академія народного господарства

 

Семантичний аналіз корпусу спеціальних текстів

(на матеріалі англійської кредитно-банківської субмови)

 

© Дуда О., 2002

 

Обстеження лексичного складу текстів різних жанрів дало змогу зіставити питому вагу термінів в текстах статей галузевого журналу, у тексті кредитно-банківської документації, у тексті наукової статті.

 

The investigation of the special texts of the different genres gives the opportunity to compare the specific proportion of the terms in the text of the journal, credit and banking documentation, a scientific article.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.