Ґудманян А. Укладання словника чужомовних онімів / Артур Ґудманян // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 135–141.


 

Артур Ґудманян

Національний авіаційний університет, м. Київ

 

УКЛАДАННЯ СЛОВНИКА ЧУЖОМОВНИХ ОНІМІВ

 

© Ґудманян А., 2002

 

Вивчаючи англомовні назви, дослідник натрапляє на такі випадки, коли оніми з однаковим написанням читаються по-різному. При цьому важко вирішити, яку вимову прийняти за основу для передачі конкретної назви. Якщо ця назва етимологічно прозора, то справу значно полегшує звернення до словника апелятивів. У статті автор намагається показати, як за допомогою логічного аналізу можна встановити найвищу ймовірність включення в основу прізвища конкретного омографа. У цілому процес передачі англійських власних назв значно ускладнюється через варіативну вимову онімів.

 

Studying English proper names the linguist faces various cases when similar in spelling onyms are read differently. It is especially important to correctly accept the basic pronunciation of a name. If the latter is etymologically transparent it is necessary to find the word out in the common dictionary. The author of the article makes am attempt to show how to assume a certain homograph as a name basis on a great likelihood. Generally the process of proper names transformation becomes too much complicated by the multifarious pronunciation of the onyms.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.