Григолінська Н. Проблема об’єму поняття в перекладі німецької та австрійської військової термінології / Надія Григолінська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 540–542.


 

Надія Григолінська

Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка

 

Проблема обсягу поняття в перекладі німецької та австрійської військової термінології

 

© Григолінська н., 2002

 

На прикладах особливостей та подібностей німецької та австрійської військової термінології розглядаються проблеми міжгалузевих омонімів та обсягу понять військових терміносистем. У лексико-семантичному плані розбіжності між варіантами перекладу пов’язані з наявністю лексичних протиставлень, що виражають те саме поняття.

 

There are discussed some problems of terminological homonymy and denotation similarity and difference on the material of German and Austrian military terms. Semantically, differences between term translation variants are linked with lexical contrapositions expressing the same notion.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.