Григорчук Р. До питання друкування карт України мовами з латинською абеткою / Роман Григорчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 488–491.


 

Роман Григорчук

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ДО ПИТАННЯ ДРУКУВАННЯ КАРТ УКРАЇНИ МОВАМИ 3 ЛАТИНСЬКОЮ АБЕТКОЮ

 

© Григорчук Р., 2002

 

Розглянуто питання транслітерації українських географічних назв літерами латинської абетки на картах України, котрі друкуються як в Україні, так і за кордоном. Складена порівняльна таблиця способів транслітерування літер української абетки літерами латинського алфавіту. На основі порівняльної таблиці запропоновано спосіб транслітерування українських букв літерами латинської абетки.

 

The transliteration method of the Ukrainian geographical names by the Latin letters is considered. The comparative table of the transliteration methods is formed. The new method of the transliteration, based on this table, is proposed.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.