Гулкевич С. Навчальний словник активних слів у практиці викладання іноземних мов / Станіслава Гулкевич, Зоя Данилова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 141–145.


 

Станіслава Гулкевич, Зоя Данилова

Львівська комерційна академія

 

НАВЧАЛЬНИЙ СЛОВНИК АКТИВНИХ СЛІВ У ПРАКТИЦІ ВИКЛАДАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ

 

© Гулкевич С., Данилова З., 2002

 

Стаття аналізує складний мовний та методичний процес укладання лексикографічного джерела фахового словника активних одиниць. На основі лексикографічних досліджень зазначено прагматичну спрямованість використання активних одиниць фахового англо-українського словника, особливо у викладанні іноземних мов.

 

The article analyses a complicated lingual and methodical process of compiling the lexicographic source – the special vocabulary of active units. On the basis of the famous lexicographic researches the pragmatic aim of using special English-Ukrainian vocabulary active units has been pointed out, especially in the foreign languages teaching.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.