Вацеба О. Вплив видавничої діяльності на формування української термінології в галузі фізичної культури і спорту першої половини ХХ століття / Оксана Вацеба // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 428–432.


 

Оксана Вацеба

Львівський державний інститут фізичної культури

 

Вплив видавничої діяльності на формування української термінології в галузі фізичної культури і спорту першої половини ХХ століття

 

© Вацеба О., 2002

 

У статті розкрито особливості формування науково-методичної літератури з фізичного виховання та спорту в Україні в 20–30-і роки ХХ століття, проаналізовано специфіку видання спеціалізованих книжок в Східній та Західній Україні за кількістю найменувань, накладами та мовою видання. Показано вплив видавничої діяльності на розвиток галузевої термінології.

 

Peculiarities features of formation of the scientific – methodical literature in physical training and sports in Ukraine in 1920–1930, the specificity of issuing of the specialized books in Eastern and Western Ukraine by quantity of the titles, circulation and language of issuing is being analyzed in the article. Influence of publishing on development of a branch nomenclature is rotined.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.