Вовк У. Поняття дитячої літератури та її художня специфіка / Уляна Вовк // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 352–356.


 

Уляна Вовк

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Поняття дитячої літератури та її художня специфіка

 

© Вовк У., 2002

 

Стаття присвячена теоретичним проблемам дитячої літератури, яка впродовж десятиріч залишається актуальною для дослідників у багатьох країнах. Автор розвиває свої теоретичні міркування з приводу дитячої літератури, включаючи принципове питання її визначення. До специфік дитячої літератури належать гра та фантазія. Роздуми автора щодо дитячої вигадки виводять її властивості з точки зору дитячої психології в цілому та й психології письменників.

 

The present article is devoted to the theoretical problems of children's literature, which have been for many decades in the sight of researchers from different countries. The author develops her theoretical speculations about children's literature including the principal question of definition. To the specifics of children's literature belong play and fantasy. Speculating about children's fiction the author derives its features from the point of view of children's psychology in general and of writer's psychology.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.