Вислободська І. До питання специфіки мовознавчих термінів / Ірина Вислободська // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2002. № 453. – С. 340–342.


 

Ірина Вислободська

Національний університет «Львівська політехніка»

 

До питання специфіки мовознавчих термінів

 

© Вислободська І., 2002

 

У статті розглянено низку теоретичних поглядів на поняття “термін” та подано основні критерії визначення “ідеальної” терміноодиниці. Проаналізовано процес виникнення термінологічного значення у загальновживаному слові. Автор підкреслює необхідність глибшого дослідження лінгвістичної термінологічної системи з метою належного розуміння мовознавчих понять та явищ.

 

The article considers a range of theoretical views on the notion “term” and indicates the main criteria of defining an “ideal” terminological unit. The process of formation of terminological meaning in a word of common use is analyzed. The author emphasizes the necessity of profound investigation of the linguistic terminological system with the aim of proper understanding its linguistic notions and phenomena.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.