Збожна О. Спадщина і нові проблеми української наукової термінології / Ольга Збожна // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2002. – № 453. – С. 468–470.


 

Ольга Збожна

Тернопільської академія народного господарства

 

Спадщина і нові проблеми української наукової термінології

 

© Збожна О., 2002

 

Порушено два актуальні аспекти уточнення і нормалізації української термінології: уніфікація вимови і написання споріднених термінів; необхідність пошуку власних українських відповідників замість скопійованих з іншої мови. Наведено приклади і обгрунтовано їх переваги.

 

In the article two aspects of primary importance of precision and normalization of Ukrainian terminology are considered – those of unification of pronunciation and written presentation of derivatives, of search for proper Ukrainian corresponding terms instead of copied from the other language. Examples are given, their advantages are explained.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 453 2002р.