Войтович Я.  Шляхи удосконалення науково-технічного перекладу / Я. Войтович // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології»2003. № 490. – С. 76–79.


 

УДК 81’255.2:6

 

Я. Войтович

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО ПЕРЕКЛАДУ

 

© Войтович Я., 2003

 

Розглянуто суть, причини і способи усунення або уникнення характерних перекладацьких помилок, які нерідко трапляються в науково-технічних текстах із фізики, математики, механіки та інших інженерних дисциплін. Особливу увагу відведено помилкам, які через дезінформування  чи неточний і неповний виклад інформації завдають шкоди роботі фахівців. Наведено приклади неадекватних еквівалентів науково-технічних термінів навіть у найавторитетніших словниках.

 

In translations of physico-technical and mathematical texts translators often make mistakes which lead to essential semantic disinformation. Lots of such mistakes can be “visible” only to the translator who is both a linguists and a physicist (mathematician, engineer). Examples are analyzed, ways of correcting and avoiding such mistakes are proposed.

.

Вісник "Проблеми української термінології" № 490 2003р.