ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 490 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник: Проблеми української термінології. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка». – 2003. –   490. – 158 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, термінологія природничих знань, термінологія гуманітарних знань. У статтях збережено авторський стиль. Вісник розраховано на науковців і фахівців різних галузей знань, а також усіх зацікавлених термінологією.

 

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

(протокол № 15 від 25.02.2003)

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

(статті, виділені синім кольором, подано повністю; виділені чорним - тільки анотація)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

І. Кочан   Трактування терміноелемента у сучасній науці. С. 3–11.

В. Пілецький   Росіянізми та англіцизми в сучасній українській термінології. С. 12–16.

Б. Рицар, Р. Мисак   Мова та термінологія зукраїнізованих програмних продуктів фірми Майкрософт. С. 17–24.

Р. Рожанківський   Українська термінологія як наслідок “зближання мов. С. 25–34.

І. Процик   Нульова суфіксація в українській загальновживаній лексиці та фізичній термінології на зламі XIX–XX століть. С. 35–37.

 

ЛЕКСИКОГРАФІЯ ТА МІЖМОВНІ ЗВ’ЯЗКИ

Н. Андрейчук   Значення пазиграфії для подання спеціальної інформації. С. 38–42.

Г. Антонюк   Латинська мова як джерело формування педагогічної термінології. С. 43–47.

О. Семотюк   Англо-американські запозичення в німецькій мові та їх переклад українською. С. 48–51.

Р. Микульчик   Термінологія в працях Олекси Горбача. С. 52–57.

Н. Пілецька   Дериваційна структура економічних термінів у чеській і українській мовах. С. 57−62.

І. Голиборода   Контрастивний аналіз характерних українських та англійських слів-символів водної стихії. С. 63−66.

Л. Бондарчук   Жанрово-стилістичні особливості перекладу англомовного наукового дискурсу з економіки українською мовою. С. 66−70.

С. Снігур   Юридичні терміни як перекладознавча проблема. С. 71−75.

Я. Войтович   Шляхи удосконалення науково-технічного перекладу. С. 76−79.

 

термінологія природничих знань

С. Дорошенко  Основні способи словотворення в термінології нафтогазової промисловості. С. 80−86.

О. Кучеренко  Функціонування абревіатур в українській пожежно-технічній терміносистемі. С. 87−89.

Н. Коцюба  Стилістично-семантичні зміни терміноодиниць української термінології державного управління. С. 90−94.

 

Термінологія гуманітарних знань

Б. Шуневич   Обґрунтування наукової термінології з дистанційного навчання. С. 95–104.

О. Левченко   Лінгвокультурологія та її термінна система. С. 105–113.

Л. Бордюк   Соціолінгвістична суть терміна еколінгвістика. С. 114−119.

В. Іващенко   Термін концепт у лінгвокультурологічному осмисленні. С. 120−127.

Л. Науменко   Слово дискурс як міждисциплінарний термін. С. 128−132.

І. Карамишева   Поняття моделі в лінгвістиці. С. 133−141.

С. Булик-Верхола   Омонімія і полісемія в українській музичній термінології. С. 142−146.

І. Волошиновська  Лексикографічна обробка текстових даних як засіб визначення спрямованості текстів. С. 147−151.

 

Повідомлення

Про назви хемічних елементів. С.152–153.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології