Дячук Н. Ортодонтична термінологія: теорія, практика, переклад / Наталія Дячук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 503. – С. 110–114.


 

УДК 811.111’ 25’ 373.4: 616-089.23

 

Наталія Дячук

Львівський національний університет імені Івана Франка,

Агенція іноземних мов Наталії Дячук «РУНА»

 

Ортодонтична термінологія:

теорія, практика, переклад

 

© Дячук Н., 2004

 

Використовуючи унікальність ортодонтичної термінології, автор показує, що рамки певних обмежень сучасної теорії перекладу в галузі наукового терміонзнавства можуть розширюватися для аналізу нових термінонадходжень.

 

Capitalizing on the unique nature of orthodontic terminology the author shows that some of the limitations in traditional concepts of contemporary theory of scientific terminology translation can be extended to analyze new terminological data.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 503 2004р.