Комова М. Тенденції розвитку староукраїнської і старобілоруської термінологічної лексики документно-комунікаційної сфери / Марія Комова // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 503. – С. 163–166.


 

УДК 800

 

Марія Комова

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Тенденції розвитку староукраїнської І старобілоруської термінологічної лексики документно-комунікаційної сфери

 

© Комова М., 2004

 

У статті порівняльно проаналізовано термінологічні одиниці української і білоруської мов 15–17 ст. в лексико-семантичному і структурно-словотвірному аспектах.

 

The article investigates the scientific discipline of documentation terminology of the Ukrainian and Byelorussian languages in its lexical-semantical and grammar-structural aspects.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 503 2004р.