Козирський В. Українське коріння европейської аграрної термінології  / Володимир Козирський, Олександер Маловічко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка». – 2004. – № 503. – С. 82–85.


 

УДК 81’0

 

Володимир Козирський

Інститут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова НАН України, м.Київ

Олександер Маловічко

Технічний ліцей при НТУУ «Київський політехнічний інститут»

 

УКРАЇНСЬКЕ КОРІННЯ ЕВРОПЕЙСЬКОЇ АГРАРНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

© Козирський В., Маловічко О., 2004

 

Проаналізовано походження деяких характерних аграрних термінів сучасних европейських мов. Синтетичні модельні міркування й палеокомпаративістика свідчать на користь трипільських джерел наведеної лексики. Нетривіяльним видається практична тотожність виявлених ностратичних праформ і сучасних українських слів.

 

We analyse the origin of some typical terms in today European languages. Synthetic model considerations and paleocomparativistics are evidence of Trypillia origin of the vocabulary exposed. Very nontrivial result is almost absolute identity of nostratic praforms and today Ukrainian words.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 503 2004р.