Бабенко В. Терміни телезнавства: проблеми і пошуки / Вікторія Бабенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 299–303.


 

УДК 070:654.197

 

Вікторія Бабенко

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Терміни телезнавства:

проблеми і пошуки

 

© Бабенко В., 2006

 

Проаналізовано сучасний телезнавчий вербальний категоріальний апарат, який перебуває ще у процесі становлення.

 

The article focuses on the contemporary TV-know of verbal categorical base, which is found still in the making.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 559 2006р.