Басалкевич О. Часткова систематизація термінів математичної лінгвістики / Олена Басалкевич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 183–186.


 

УДК 519.765:001.4

 

Олена Басалкевич

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Часткова систематизація термінів математичної лінгвістики

 

© Басалкевич О., 2006

 

Проведено систематизацію деяких термінів математичної лінгвістики з метою створення відповідних термінологічних розгалужень, що дозволяє спростити подання інформації на навчальних WEB-сторінках.

 

Systematization of some mathematical linguistic terms on purpose to create relevant term tree-forms that enables us to simplify the presentation of information on tutorial WEB-sites is conducted.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 559 2006р.