Булик-Верхола С. Запозичення в музичній термінології української мови / Софія Булик-Верхола // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 252–254.


 

УДК 811. 161.2’373.613:78(038)

 

Софія Булик-Верхола

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ЗАПОЗИЧЕННЯ В МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

 

© Булик-Верхола С., 2005

 

Статтю присвячено аналізові запозичень в українській музичній термінології, охарактеризовано проблеми правильного написання запозичень, обґрунтовано необхідність виправлення термінів, які потрапили в українську мову через російську, зроблено висновок про необхідність збалансовувати використання запозичених і національних номінацій.

 

Article is devoted to analysis of adoptions in Ukrainian music terminology. The problems of adoptions correct spelling are characterized, necessarity of adopted with the help of Russian language terms correction is substantiated, conclusion about balancing usage of adopted and national terms is made.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 559 2006р.