Гулкевич С. Тлумачення фахового тексту / Станіслава Гулкевич // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 118–120.


 

УДК 372.881

 

Станіслава Гулкевич

Львівська комерційна академія

 

тлумачення фахового тексту

 

© Гулкевич С., 2006

 

Стаття має на меті пояснити значення вживання мовних структур, ментальних моделей людини, для покращення методики викладання іноземних мов. Джерелами мовних структур є наукові дослідження, які необхідно використовувати для розгляду фахового тексту.

 

The present paper aims at providing some insights into the contents and structure of the language units, the man’s mental models, which are of great importance in the foreign language teaching.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 559 2006р.