Іовенко О. Суспільно-політичний словник міжнародних відносин як особлива метамова дипломатії та міжнародних політичних організацій / Ольга Іовенко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 219–221.


 

УДК 81’42:341

 

Ольга Іовенко

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

Суспільно-політичний словник міжнародних відносин як особлива метамова дипломатії та міжнародних політичних організацій

 

© Іовенко О., 2006

 

У межах суспільно-політичного словника ми виділяємо міжнародний суспільно-політичний словник, приймаючи за головний критерій сферу його функціонування як метамови одного з видів діяльності людини, яку практично реалізують у двох головних напрямках – документальних джерелах та політичному дискурсі, які слід розглядати як два різних об’єкти дослідження даної підмови.

 

In the frames of social and political dictionary we extract international social and political dictionary, taking for tne the main criteria sphere of its functioning as metalanguage of one kind of human activities. This metalanguage is realised in two main streamlines: documental sources and political discourse, which are to be considered as two different objects of this sublanguage research.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 559 2006р.