Васенко Л. Термінологічна метафоризація як репрезентація нового наукового знання / Людмила Васенко, Оксана Кримець // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 57–60.


 

УДК 81’33:001.4

 

Людмила Васенко, Оксана Кримець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

 

Термінологічна метафоризація як репрезентація нового наукового знання

 

© Васенко Л., Кримець О., 2006

 

Об’єктом дослідження цієї статті є терміни машинознавства, які виникли за рахунок метафоризації загальновживаних слів. Встановлено, що процес метафоризації відбувається на підставі спільних диференційних ознак загальновживаного й спеціального поняття.

 

The object of the research in this article is the mechanical terms which appeared thanks to the metaphorization of the generally used words. It has been determined that the process of metaphorization occurs on the basis of mutual differential qualities of a generally used and special notion.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 559 2006р.