Влах М. «Географія населення. Словник-довідник»: досвід укладання / Мирослава Влах // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2006. № 559. – С. 94–95.


 

УДК 911.:314(038)

 

Мирослава Влах

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

«географія населення. словник-довідник»:

досвід укладання

 

© Влах М., 2006

 

У статті визначено актуальність, принципи укладання та структури словника-довідника з географії населення – наукового напряму сучасної суспільної географії.

 

Actuality, compiling principles and structure of the reference geography population dictionary as a branch of modern human geography are dealt with in the given article.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 559 2006р.