Дерев’янко В. Роль термінології у стандартизації лісоматеріалів/ Віктор Дерев’янко // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». 2007. № 593. – С. 38–44.


 

УДК 673.0: 634.0: 658.2: 62-505.5

 

Віктор Дерев’янко

Український науково-дослідний навчальний центр

проблем стандартизації, сертифікації та якості

 

Роль термінології у стандартизації лісоматеріалів

 

© Дерев’янко В., 2007

 

Проаналізовано причини неоднозначного розуміння і тлумачення термінів та понять, які використовують в стандартизації лісоматеріалів. Дано рекомендації щодо термінологічного забезпечення типів і розмірів круглих лісоматеріалів і пиломатеріалів з урахуванням архітектоніки дерев, та розроблення відповідних термінологічних стандартів.

 

The reasons of ambiguous understanding and interpretation of terms and notions, using in timber standardization is analyzed. It was made recommendations about necessity of supplying with terminology types and sizes of round timber and saw timber, taking into account architectonics of trees. Also recommended elaboration of corresponding standards.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 593 2007р.