ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ВІСНИК

Національного університету «Львівська політехніка»

Серія «ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ»

№ 593 

   Про Вісник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка». – 2007. – № 593. – 112 с.

 

У Віснику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

Рекомендовано вченою радою Національного університету «Львівська політехніка»

 

   Зміст Вісника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Зміст

(статті, виділені синім кольором, подано повністю; виділені чорним - тільки анотація)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Кочан І. Складні терміни з постпозиційними компонентами -від, -вод, -хід, -ход у сучасній українській мові (щодо нормалізації). С. 3−7.

Мартиняк О. Синонімні прикметники в українській науково-технічній термінології. С. 8−11.

Теглівець Ю. Особливості полісемії та омонімії складених термінів із семою вода. С. 12−14.

Ковбаса І. Роля та проблема префіксів в українській термінології. С. 15−22.

Рожанківський Р. Видові перфективи двовидових безпрефіксних дієслів чужомовного походження на -ува(ти). С. 22−25.

 

 Лексикографія та міжмовні зв’язки

Середницька А. Відображення процесів появи семантично-похідних значень дієслів у ідеографічному словнику дієслів переміщення сучасної української мови. С. 26−29.

Процик І. Основні аспекти укладання лінгвокраїнознавчого словника власних назв української мови. С. 3032.

Войтович Я. Про неадикватні терміни-неологізми в перекладах на англійську мову. С. 33−37.

 

Нормування та стандартизація термінології

Дерев’янко В. Роль термінології у стандартизації лісоматеріалів. С. 38−44.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ

Южакова О. Метафора у термінології холодильної техніки. С. 45−52.

Микульчик Р. Будова складних і складених епонімів української фізичної термінології. С. 53−56.

Цісар Н. Метонімічні транспозиції у медичній терміносистемі. С. 57−60.

Джура М., Нікіпчук С. Деякі зауваги щодо української виразні в царині транспорту та шляхів. С. 61−68.

Міщенко Н. Про творення українських термінів на позначення властивостей програмних систем. С. 68−74.

Гимер Н. Іншомовна лексика в косметиці та косметології. С. 74−78.

 

 ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

Шкурко В., Ющенко С. Підходи до формування та впорядкування термінології законодавства засобами комп’ютерних лінгвістичних технологій. С. 79−86.

Боровська О., Юрко Н. Уживання запозичень у термінології гандболу. С. 87−89.

Тимошик Г. Біблієантропоніми-арамеїзми Нового Завіту в українських перекладах святописемних текстів другої половини XIX – кінця XX століття. С. 90−99.

Яремчук С. Система богословських термінів: система лексем Апостол, Біблія, Євангеліє. С. 99−102.

 

 ПОВІДОМЛЕННЯ, МАТЕРІАЛИ, РЕЦЕЗІЇ

Чабан В. Два штрихи до українського правопису. С. 103−105.

Левченко О. Рецензія на монографію М. В. Жуйкової «Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов’янських мов». С. 106−107.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології