Гордієнко О. Сучасна хімічна термінологія та номенклатура органічної хімії / О. Гордієнко, М. Корнілов, О. Голуб, С. Ісаєв, В. Толмачова, О. Ковтун // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія «Проблеми української термінології». – 2008. № 620. – С. 66–69.


 

УДК 001.18.4, 547.1

 

О. Гордієнко1, М. Корнілов1, О. Голуб1, С. Ісаєв2, В. Толмачова2,

О. Ковтун3

1Київський національний університет імені Тараса Шевченка

2Національний університет «Києво-Могилянська Академія»

3Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

 

СУЧАСНА хімічна термінологія та номенклатура органічної хімії

 

© Гордієнко О., Корнілов М., Голуб О., Ісаєв С., Толмачова В., Ковтун О., 2008

 

Сформульовано основні принципи сучасної української термінології в органічній хімії; обговорено особливості сучасної номенклатури органічних сполук, що базуються на рекомендаціях IUPAC 1993 року.

 

Basic principles of modern Ukrainian terminology in organic chemistry are formulated; characteristics of modern nomenclature of organic compounds based on IUPAC recommendations 1993 are discussed.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 620 2008р.