Бабійчук О. Електронний словник PolyDic / Олександр Бабійчук, Андрій Василевський // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 41–44.


 

УДК 800

 

Олександр Бабійчук

Андрій Василевський

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ЕЛЕКТРОННИЙ СЛОВНИК POLYDIC

 

© Бабійчук О., Василевський А., 2004

 

У статті подано коротку характеристику та особливості електронних словників. Описано декілька програм-словників і порівняно їх функційні здатності. Докладніше розглянуто новий проект – програму PolyDic 1.0.

 

There are short description and features of electronic dictionaries given in the article. A few programs-dictionaries are described with comparison of their abilities. A new project – program PolyDic 1.0 is considered in more detail.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2004