Бардіна Л. Деякі зауваження щодо адекватності перекладу спортивних термінів / Людмила Бардіна, Наталя Назаренко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 187–188.


 

УДК 409.35:75

 

Людмила Бардіна, Наталя Назаренко

Національний університет фізичного виховання і спорту України, м. Київ

 

ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО АДЕКВАТНОСТІ ПЕРЕКЛАДУ СПОРТИВНИХ ТЕРМІНІВ

 

© Бардіна Л., Назаренко Н., 2004

 

Статтю присвячено проблемам опрацювання й унормування спортивної термінології, які пов’язані з неадекватним перекладом термінів, що містять в своєму значенні емоційний компонент. Щоб зберегти емоційну конотативність у відтворенні певного терміна, треба орієнтуватися на мову-оригінал, робити безпосередній, а не подвійний переклад, не повторювати помилок, притаманних російським однокомпонентним і багатокомпонентним термінам.

 

The article is devoted to the problems of elaboration and classification of sport terminology which is associated with inadequate terms translation dealing with emotional component. In order to keep emotional sense while creating a particular term it is necessary to relate to an original language, to work the immediate but not double translation, and not to repeat mistakes inherited from Russian both in one-component and multicomponent terms.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2004