Бойко Т. Термінологічні особливості фахової мови фармацевтики / Тетяна Бойко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 120–122.


 

УДК 800

 

Тетяна Бойко

Чернівецький національний університет

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФАХОВОЇ МОВИ ФАРМАЦЕВТИКИ

 

© Бойко Т., 2004

 

У статті розглядаються проблеми сучасної української фармацевтичної терміносистеми. Робота демонструє перші спроби аналізу та початкові результати структурно-семантичного аналізу термінів фармакологічної терміносистеми на матеріалах англійських та українських фармацевтичних текстів та анотацій. Наведено приклади про розбіжності оригіналу та перекладу на комунікативному рівні, що викликає зниження ступеня адекватності перекладу.

 

The present article covers the issues of modern Ukrainian sublanguage of pharmacology and offers possible prospective ways of its development. The examples of translation show inadequacy of the original and translated texts in terms of their communicative effect.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2004