Єфимов В. Метрологічна термінологія у фізичній культурі та спорті / Володимир Єфимов // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 180–182.


 

УДК 796:011.3

 

Володимир Єфимов

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

 

МЕТРОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ ТА СПОРТІ

 

© Єфимов В., 2004

 

Практика фізичної культури та спорту вимагає застосування атестованих на точність вимірювальних приладів і, відповідно, унормованої метрологічної термінології. Однак у термінах спортивної метрології мають місце численні розбіжності та різночитання, зумовлені неточностями перекладу на українську з іноземних мов, в тому числі – з російської. На підставі аналізу прикладів неточностей та невідповідностей державного стандарту України «Метрологія. Терміни та визначення» пропонуються засади унормування спортивної термінології.

 

Physical culture and sport practice requires applications of measuring instruments, having been attested on accuracy, and using of the normative metrological terminology accordingly. But in sports metrological terminology there are a lot of divergences and variants reading being the result of inaccurate translation from foreign languages, including Russian, into English. We propose cardinal sports regulating on the basis of inaccurate translation analysis and disparity to the state standard of Ukraine “Metrology. Terminology and Definitions”.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2004