Зінько В. Причинки до української церковної термінології / о. Василь Зінько, Володимир Андрушко, Олег Огірко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 151–154.


 

УДК 26:811.161.2

 

о. Василь Зінько, ЧСВВ1; Володимир Андрушко2; Олег Огірко3

1Львівський Святоонуфріївський монастир

2Львівська національна академія ветеринарної медицини ім. С. Гжицького

3Львівський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом

 

ПРИЧИНКИ ДО УКРАЇНСЬКОЇ ЦЕРКОВНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

© о. Василь Зінько, Андрушко В., Огірко О., 2004

 

Духовні, соціально-економічні та політичні перетворення в українському суспільстві, спрямовані на розбудову та утвердження власної державності, потребують активної участі в цьому процесі не тільки державних інститутів і політичних партій, а й найрізноманітніших громадських організацій та об`єднань. Важливим чинником цього процесу виступає Церква. Вона хоч і відокремлена від держави, але не відокремлена від суспільства.

 

Spiritual, socio-economic and political transformations in Ukrainian society, directed on alteration and claim of the own state system, need active participation in this process not only state institutes and political parties, but also most various public organizations and unions. Church comes forward of the important factor in this process. It though is separated from the state, but is not separated from society.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2004