Бездробний Ю. Формування сучасної української радіяційної термінології / Ю. Бездробний, Володимир Козирський, Василь Шендеровський // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 162–165.


 

УДК 615.849 [(038)+(014)]

 

Ю. Бездробний

Інститут фізики НАН України, м. Київ

Володимир Козирський

Інститут теоретичної фізики НАН України , м. Київ

Василь Шендеровський

Інститут фізики НАН України, м. Київ

 

ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ РАДІЯЦІЙНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

© Бездробний Ю., Козирський В., Шендеровський В., 2006

 

Стаття подає історичні аспекти розвитку української технічної термінології, аналізує її сучасний стан, наголошує на нагальності укладання й видання якнайріжноманітніших довідкових видань з української наукової термінології, зокрема йдеться про створення тлумачного словника з радіяційної безпеки.

 

The paper gives historical review of Ukrainian technical terminology development, analyses its today state, emphasizes the need to create and publish various editions in the field of Ukrainian scientific terminology, in particular, explanatory radiation safety dictionary.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2006