ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


ЗБІРНИК

наукових праць учасників IX Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2006»

1921 вересня 2006р. 

   Про Збірник

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

УДК 800

 

Проблеми української термінології : зб. наук. пр. 9-ї Міжн. наук. конф. «Проблеми української термінології СловоСвіт 2006» (Львів, 19‒31 вересня 2006 р.) / Нац. ун-т «Львівська політехніка». ‒ Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2006. − 210 с.

 

ISBN 966-553-548-X

 

У збірнику опубліковано статті, які розкривають такі тематичні напрями: теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографія та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизація термінології, термінологія природничих та гуманітарних знань. Для науковців і фахівців різних галузей знань, а також викладачів і студентів навчальних закладів.

 

   Зміст Збірника

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

ЗМІСТ

(статті, виділені синім кольором, подано повністю; виділені чорним - тільки анотація)

 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТЕРМІНОЗНАВСТВА ТА ЛЕКСИКОГРАФІЇ

Перхач В. Засади відродження та розвитку української мови. С. 3–12.

Моргунюк В. Дійові властивості пасивних учасників дії. С. 12–14.

Щерба Д. Поняття системи та структури в термінознавстві. С. 15–16.

Гасько О. Лексикографічні джерела різних типів як теоретично-інформаційна база семантичних досліджень. С. 17–19.

Федонюк В. Про терміносистему в період становлення науки. С. 19–25.

Дмитрасевич Р. Щодо класифікації спеціальних номінантів термінології. С. 25–27.

 

Лексикографія та міжмовні зв’язки

Рицар Б., Мисак Р., Микульчик Р.  Про англійсько-український глосарій виробів Microsoft. C. 28.–30.

Ільницька Л. Англомовні дієслова – терміни підмови компютерних наук – та особливості їх перекладу на українську мову. С. 31–34.

Денисенко С. Німецько-українсько-російський словник-довідник (з фразеологічної деривації). С. 34–37.

Жуковський С., Кінаш Р., Полюга Л., Базилевич В., Дрівко Н. Словники споріднених термінологічних систем у процесі розвитку сучасної української термінології. С. 38–40.

Медведів А. Новий українсько-японський розмовник. С. 41–42.

Медведів А. Переклад японських термінів КАНҐО українською мовою. С. 42–46.

Козирський В., Маловічко О. До джерел европейської термінології. С. 46–49.

Дем’янюк М. Анонімний «Леkіконъ латинославенскій» – пам’ятка староукраїнської писемності XVIII ст. С. 50–53.

Бордюк Л., Бордюк А. Прагматичні та лексикографічні засади укладання англо-українського глосарію академічних термінів. С. 53–55.

Костенко А., Кульчицький І. Деякі аспекти укладання електронного глосарію для дисципліни «інформатика та комп’ютерна техніка». С. 56–62.

Рожанківський Р. Треба реєструвати репресівні та зрепресовані терміни. С. 63–70.

Міщенко Н. Про переклад термінів для позначення властивостей програмних систем. С. 71–76.

Дужа-Задорожна М., Задорожний В. Проблеми перекладу патентної термінології (на матеріалі німецькомовних патентних формул). С. 76–79.

Зеленська О., Кащук М. Словотворення у навчанні англійської мови для спеціальних цілей. С. 80–83.

Боровська О. Запозичення спортивних термінів як результат міжмовних контактів. С. 83–86.

Бардіна Л., Назаренко Н. Навчальні словники як один із засобів засвоєння студентами спортивної термінології. С. 86–88.

Карпушина М. Використання спеціальної термінології у ситуаціях професійного спрямування. С. 89–91.

Бурштинська Х. Про огріхи автоматизованого перекладу науково-технічних геодезичних текстів з російської мови на українську. С. 91–93.

Бондарчук Л. Лексико-стилістичні особливості перекладу фахової лексики з економіки (на матеріалі англійських та українських науково-популярних текстів). С. 93–96.

Войтович Я. Про деякі неправильні еквіваленти в англо-українських/російських словниках. С. 96–100.

Рудий В. Німецькі прізвища, утворені від назви професії або за соціальною належністю. С. 101–104.

 

НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Голуб О., Гордієнко О., Ісаєв С., Корнілов М. Хімічна термінологія та номенклатура неорганічної хімії. С. 105–108.

Герасименко О. Унормування української наукової медичної термінології. С. 109–111.

Фролов Р., Кадничанська Н. Корисні термінологічні поради з української мови для широкого кола фахівців. С.112–114.

Ковтун М., Корчева Л., Любченко В., Юрківська О. Термінологія галузі хмелярства. С. 115–116.

Бойченко С., Кобилянський Є., Лютий С. Нормування та стандартизація термінів у сфері використання паливно-мастильних матеріалів. С.117–119.

Кобилянський Є., Кобилянський А. Українська латиниця для інтернету. С. 120–122.

Сковронська І. Нормативність функціонування сталих словосполучень у мові права. С. 123–125.

Бойко О. Термінологічні запозичення у галузі правової інформатизації. С. 125–127.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ПРИРОДНИЧИХ ЗНАНЬ

Скицюк В., Клочко Т. Нові науково-технічні поняття та терміни на їх позначення. С. 128–131.

Воробкевич А., Соколовський М. Вплив україномовних підручників з фізики на електротехнічну термінологію Західної України 1920–30 років. С. 132–135.

Плескач В. Українська мова і термінологія в технічних підручниках. С. 135–139.

Петрух Л. Наукова термінолоґічна лексика сучасної імунолоґії. С. 140–145.

Петрух Л., Петрух В., Михалик О., Петрух Л., Коваленко М., Павленко О. Про походження назв імуномодуляційних лікарських засобів. С. 146–149.

Луковська О., Дмитрієв А. Щодо вдосконалення україномовної медико-біологічної термінології. С. 150–152.

Лисенко В. Щодо шляхів становлення й розвитку української анатомічної термінології. С. 153–157.

Єфимов В. Наукова термінологія у спортивній та популяційній генетиці. С. 158–160.

Завгородня В., Сирохман І. Проблеми термінології у галузі оздоровчого, функціонального харчування. С. 160–162.

Бездробний Ю., Козирський В., Шендеровський В. Формування сучасної української радіяційної термінології. С. 162–165.

Бардила Т., Сніцарук Л. Інформаційні системи та українська термінологія. С. 165–167.

Семотюк В. Компютерна система для вивчення понять і термінів предметної сфери з нечіткою структурою. С. 167–169.

Винник О. Національна ономасіологічна метафора в субмові економічної галузі. С. 170–172.

Сирохман І., Лозова Т., Рудавська Г. Проблеми термінології якості харчових продуктів. С. 172–174.

Сімонок В. Запозичені флоро- та фауноназви. С. 175–178.

 

ТЕРМІНОЛОГІЯ ГУМАНІТАРНИХ ЗНАНЬ

Дубров Я. Реферат про тричасову спіраль еволюції української мови та української поезії: виразність та динаміка терміносистем. С. 179–186.

Юрковський В. Співвідношення термінів «відродження» та «національний традиціоналізм» у процесі подолання системної кризи в Україні. С. 186–187.

Шпорт Г., Тимофєєв С., Чешко В., Жаданов Ю., Орач Ю., Носов К., Беспалов Ю. Використання метафори як засобу формування масиву робочих термінів для евристичного концептуального моделювання етнічних процесів. С. 188–189.

Орловський А. Архетип як термін і поняття впродовж історії. С. 190–192.

Федоришин М. Щодо термінології Болонського процесу. С. 193–195.

Юськів Б. Варіантність термінолексем кримінального права у міжкультурній комунікації юриста. С. 195–197.

Бистрова О. Філософська і літературознавча термінологія Дмитра Чижевського. С. 197–199.

о. Василь Зінько, Андрушко В., Огірко О. Василіянська монастирська термінологія. С. 199–201.

Вітів І. Чи поняття вічно молодого життя може мати термінологічне значення? (праксеологія релігії). С. 202–203.

 

Повідомлення, РЕЦЕНЗІЇ

Кочан І. Видатна постать українського термінознавства. С. 204–205.

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології