Бойченко С. Нормування та стандартизація термінів у сфері використання паливно-мастильних матеріалів / Сергій Бойченко, Євген Кобилянський, Сергій Лютий // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 117–119.


 

УДК 665,7.035

 

Сергій Бойченко

Національний авіаційний університет,

Український науково-дослідний та навчальний центр хіммотології і сертифікації паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин

Євген Кобилянський

Сергій Лютий

Український науково-дослідний інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА»

 

НОРМУВАННЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТЕРМІНІВ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ

 

© Бойченко С., Кобилянський Є., Лютий С., 2006

 

Статтю присвячено основним термінам і поняттям у сфері використання паливно-мастильних матеріалів і технічних рідин. З метою нормування і стандартизації основних термінів і понять вважається за доцільне створення Національного стандарту хіммотологічних термінів і понять, хіммотологічного словника, а також внесення змін і доповнень до чинних нормативних документів.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2006