Бойко О. Термінологічні запозичення у галузі правової інформатизації / Олеся Бойко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 125–127.


 

УДК 881.161,2

 

Олеся Бойко

Львівський державний університет внутрішніх справ

 

ТЕРМІНОЛОГІЧНІ ЗАПОЗИЧЕННЯ У ГАЛУЗІ ПРАВОВОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ

 

© Бойко О., 2006

 

У дослідженні актуалізовані питання усталеного функціонування запозичень у терміносистемі правової інформатизації. Йдеться про англомовні відповідники у мережі інформаційних технологій, які спричиняють неоднозначне сприйняття у користувачів мови, носіїв української мови. Це породжує принципово нові проблеми, що потребують врегулювання на мовному, правовому чи інформаційному рівнях.

 

In the present paper the author tries to actualize the problem of loanword functioning in the law informatic term system. The article deals with the English equivalents in the information technology network which lead to ambiguous perception by the Ukrainian speaking users. It arouses new vital problems which need the regulation on language, legal and informational levels.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2006