Герасименко О. Унормування української наукової медичної термінології / Олександр Герасименко // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 версн. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 109–111.


 

УДК 61.001.4(477)(083.74)

 

Олександр Герасименко

Донецький державний медичний університет

 

УНОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВОЇ МЕДИЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

© Герасименко О., 2006

 

Українська медична термінологія за походженням, окрім суто українських, має багато іншомовних термінів. Важливою проблемою в термінології є синонімія. Стан української медичної термінології є незадовільним. Є нагальна потреба у створенні державної програми з унормування української медичної термінології.

 

Ukrainian medical terminology except for Ukrainian has a lot of foreign terms. Synonymy is in terminology an important problem. A state of Ukrainian medical terminology is unsatisfactory. There is a necessity to create the state program on standardization of Ukrainian medical terminology.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2006