Єфимов В. Наукова термінологія у спортивній та популяційній генетиці / Володимир Єфимов // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 19–21 верес. 2006 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2006. ‒ С. 158–160.


 

УДК 575.17: 796(075.8)

 

Володимир Єфимов

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

 

НАУКОВА ТЕРМІНОЛОГІЯ У СПОРТИВНІЙ ТА ПОПУЛЯЦІЙНІЙ ГЕНЕТИЦІ

 

© Єфимов В., 2006

 

Сучасна україномовна наукова термінологія в царинах спортивної та популяційної генетики має численні розбіжності та різночитання, зумовлені різними шляхами їх формування, в тому числі при неточностях перекладу на українську з інших мов. На підставі аналізу літературних джерел пропонуються засади унормування генетичної термінології зазначених напрямків, а також розширення сфери вживання деяких термінів, запозичених із математичної статистики.

 

Contemporary Ukrainian terminology in the field of Genetics should correspond to international standarts. However the terminology in Sport and Population Genetics has differences and alternative versions conditioned by different ways of their forming including inaccuracy of translation from different languages, mostly English and Russian, into Ukrainian. On the basis of literary sources analysis the basics of genetic terminology regulating of the mentioned courses is suggested as well as the enlargement of the usage sphere of some terms borrowed from mathematical statistics.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2006