Головко І. Писемна мова у медичній практиці / Ірина Головко, Любов Петрух, Ірена Павловська // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 верес. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 115116.


 

УДК 491.79-316.4.61(03)

 

Ірина Головко, Любов Петрух, Ірена Павловська

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

ПИСЕМНА МОВА У МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ

 

© Головко І., Петрух Л., Павловська І., 2008

 

Подано аналіз поширених граматичних помилок у писемній мові лікарів і в медичній практиці.

 

Analysis of widely-used gramatical errors in the written languge of practical medicians and scientists is given.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2008