Заблоцький Ф. Структура англо-українського геодезичного словника та труднощі термінологічного перекладання / Федір Заблоцький, Олександра Заблоцька, Олександра Гасько // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 30 верес. − 1 жовт. 2008 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2008. ‒ С. 78–79.


 

УДК 811.111’374:528(038)

 

Федір Заблоцький, Олександра Заблоцька, Олександра Гасько

Національний університет «Львівська політехніка»

 

СТРУКТУРА АНГЛО-УКРАЇНСЬКОГО ГЕОДЕЗИЧНОГО СЛОВНИКА ТА ТРУДНОЩІ ТЕРМІНОЛОГІЧНОГО ПЕРЕКЛАДАННЯ

 

© Заблоцький Ф., Заблоцька О., Гасько О., 2008

 

Готуємо до видання англо-український геодезичний словник, який містить близько 15000 слів та словосполучень. Описано структуру словника. Відзначено труднощі, що виникли під час укладання словника та наведено пропозиції щодо їх усунення. Передбачено, що укладений словник буде корисним для фахівців, наукових працівників і викладачів геодезичного профілю, а також для студентів та аспірантів геодезичних спеціальностей.

 

An English - Ukrainian geodetic dictionary containing about 15,000 terms and phrases is being prepared for the edition. The structure of the dictionary has been described. The nascent complexities faced in the process of the dictionary compiling and proposals for their removal have been stated. The compiled dictionary is supposed to be useful for specialists, scientists and teachers as well as for students and post-graduates of geodetic specialties.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2008