Артикуца Н. Актуальні завдання юридичного термінознавства в Україні / Наталія Артикуца // Проблеми української термінології СловоСвіт 2012 : міжнар. наук. конф., 27−29 верес. 2012 р. : доповідь


 

Наталія Артикуца

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

 

АКТУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОГО ТЕРМІНОЗНАВСТВА В УКРАЇНІ

 

На основі аналізу сучасного стану розвитку юридичного термінознавства і юридичного термінографії в Україні окреслено коло актуальних теоретичних і прикладних завдань вітчизняної науки, спрямованих на фронтальний опис, упорядкування і стандартизацію термінологічно-правового фонду, розв`язання численних мовно-термінологічних проблем у сфері законодавства і правозастосування, науково-методичне забезпечення мовно-термінологічної експертної діяльності.

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 648 2009р.