ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


XII Міжнародна наукова конференція

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»          

XII Міжнародна наукова конференція

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

Національний університет «Львівська політехніка»

2729 вересня 2012 року

 

СловоСвіт

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  ПІДТРИМКА

Освітній студентський тижневик "Аудиторія"

 

ГОТЕЛІ

 

ПОГОДА

Погода в Україні

 

  Організатори конференції

 наступний наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

            

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Держане підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

Український термінологічний центр Америки (США і Канада)

 

  Організаційний комітет

 

          

Голова оргкомітету: Богдан Рицар, д.т.н., професор, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Держспоживстандарту та Міністерства освіти і науки України

 

Заступник голови оргкомітету: Роман Мисак, с.н.с. Національного університету «Львівська політехніка»

 

Члени оргкомітету:

Христина БУРШТИНСЬКА, Геннадій ВОЗНЮК, Володимир ЗАДОРОЖНИЙ, Анатолій ІВЧЕНКО, Олена КУРИЛЯК, Ольга Мацейовська, Віктор МАЦЕЙОВСЬКИЙ, Роман МИКУЛЬЧИК, Анатолій МІЩЕНКО, Іван ПАРОВ’ЯК, Леонід СНІЦАРУК

 

  Адреса оргкомітету

 

          

НУ "Львівська політехніка", головний корпус

 

Національний університет «Львівська політехніка», головний корпус, к. 237

вул. С. Бандери, 12, м. Львів, 79013, Україна

тел./факс: (032) 2582-256

е-пошта: rytsar@polynet.lviv.ua

 

  Тематика конференції

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

          

v     Теоретичні засади термінознавства та лексикографії

v     Лексикографія та міжмовні зв’язки

v     Нормування та стандартизація термінології

v     Термінологія природничих знань (фізична, хеміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська тощо)

v     Термінологія гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська тощо)

 

  Регламент

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

¨      Доповідь на пленарному засіданні –  20 хв.

¨      Доповідь на секційному засіданні  –  10 хв.

¨      Виступ у дискусії, повідомлення    –    5 хв.

 

  П Р О Г Р А М А

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

Національний університет «Львівська політехніка»

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Наукове товариство імені Тараса Шевченка

Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка

Український термінологічний центр Америки (США і Канади)

 

 

 

XII Міжнародна наукова конференція

 ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 СловоСвіт 2012

 

П Р О Г Р А М А

 

 

[з]найдемо гідні засоби термінології,

хоч би для десяти народів»

Верхратський І. Г.

  

2729 вересня 2012 р.

Україна, Львів

 


 

 Програмний комітет

XII Міжнародної наукової конференції

ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

СловоСвіт 2012

[наверх]

 

Голова програмного комітету:

Зорян Піх, проректор Національного університету «Львівська політехніка»

Заступник голови програмного комітету:

Богдан Рицар, голова Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України

Члени програмного комітету:

Андрій Вовк, Товариство українських інженерів Америки, США

Катерина ГОРОДЕНСЬКА, заступник директора Інституту української мови НАН України, м. Київ

Христіян Ґалінскі, директор Міжнародного інформаційного термінологічного центру Infoterm, Австрія

Вікторія ІВАЩЕНКО, завідувач відділу наукової термінології Інституту української мови, м. Київ

Ірина Ключковська, директор Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка»

Олег КОНОНЕНКО, генеральний директор Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», м. Київ

Олег Косінський, генеральний директор Львівського регіонального державного центру стандартизації, метрології та сертифікації

Олег Купчинський, голова Наукового товариства імені Тараса Шевченка, м. Львів

Микола ЛИТВИН, в.о. директора Інституту українознавства НАН України

Зіновій НАЗАРЧУК, голова Західного наукового центру, м. Львів

Василь Німчук, директор Інституту української мови НАН України, м. Київ

Володимир ПАНАСЮК, директор Фізико-механічного інституту НАН України, м. Львів

Олександр Пономарів, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка, м. Київ

Олександра Сербенська, професор Львівського національного університету імені Івана Франка

Юрій Якименко, співголова ТК СНТТ, перший проректор Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

 

 

Організаційний комітет конференції

 

Голова організаційного комітету Богдан Рицар

Заступник голови організаційного комітету Роман МИСАК

Члени організаційного комітету:

Христина БУРШТИНСЬКА

Геннадій ВОЗНЮК

Володимир ЗАДОРОЖНИЙ

Анатолій ІВЧЕНКО

Олена КУРИЛЯК

Ольга Мацейовська

Віктор МАЦЕЙОВСЬКИЙ

Роман МИКУЛЬЧИК

Анатолій МІЩЕНКО

Леонід СНІЦАРУК

 

 

СЕКЦІЇ

I.     Теоретичні засади термінознавства.

II.    Лексикографія та міжмовні зв’язки

III.   Термінологія природничих знань

IV.   Термінологія гуманітарних знань

 

 

РОЗКЛАД ЗАСІДАНЬ

[наверх]

 

27 вересня, четвер

09.00–20.00

   Реєстрація учасників (к. 237, ТК СНТТ)

 

28 вересня, п’ятниця

09.00–12.00

   Пленарне засідання (актова зала)

12.30–14.00

   Урочиста академія (актова зала)

14.00–15.00

   Перерва на обід

15.00–17.30

   Секційні засідання: секції I (авд. 209), II (авд. 211), III (авд. 223), IV (авд. 114)

 

29 вересня, субота

09.30–13.00

    Секційні засідання: секції I (авд. 209), II (авд. 211), III (авд. 223), IV (авд. 114)

13.00–14.00

    Перерва на обід

14.00–16.30

    Секційне засідання: III (авд. 223)

17.00–18.00

    Підсумкове пленарне засідання (авд. 210)

 

 

РЕГЛАМЕНТ

●       Доповідь на пленарному засіданні     –   20 хв.

●       Доповідь на секційному засіданні       –   10 хв.

●       Виступ у дискусії, повідомлення         –     5 хв.

 


 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

28 вересня, 9.00–12.00, актова зала

[наверх]

 

1.   Відкриття конференції

2.   Вітальне слово ректора Національного університету «Львівська політехніка» Юрія Бобала

3.   Вітальне слово генерального директора Державного підприємства «Львівський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» Олега КосінськОГО

4.   Технічному комітетові стандартизації науково-технічної термінології – 20 років: діяльність у фактах та цифрах

Богдан Рицар, Роман Мисак, Ольга Мацейовська

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології Міністерства економічного розвитку і торгівлі та Міністерства освіти і науки України

5.   Українське термінознавство 1960–1990-х років

Ірина кочан

Львівський національний університет імені Івана Франка

6.   Термінознавство та аспектологія: два погляди на процес

Михайло Гінзбург

Інститут транспорту газу, м. Харків

7  Периферійні субстантивні лінгвономени метатерміна мова в діяхронії: діалект, наріччя, річ, бесіда

Ірина Фаріон

Національний університет «Львівська політехніка»

8.   Про нові слова та відповідники в перекладних словниках наукової мови

Євгенія Карпіловська

Інститут української мови НАН України, м. Київ

Ольга Кочерга

Інститут теоретичної фізики імені М. М. Боголюбова НАН України, м. Київ

9.   Комунікаційні традиції української термінології як вияв соціальної пам’яті

Марія Комова

Національний університет «Львівська політехніка»

 

світлини

 


 

Урочиста академія

присвячена 140-річчю з дня народження видатного українського науковця

Володимира Левицького

 

Володимир Левицький

(1872–1956)

 

28 вересня, п’ятниця, 12.30–14.00, актова зала

 

1.   Слово від Наукового товариства імені Тараса Шевченка

Олег Купчинський

Наукове товариство імені Тараса Шевченка, м. Львів

2.   Володимир Левицький як термінолог

Георгій Сулим

Львівський національний університет імені Івана Франка

3.   Володимир Левицький – укладач першого словника українських фізичних термінів

Ірина Процик

Львівський національний університет імені Івана Франка

4.   Астрономічні терміни в словнику Володимира Левицького «Матеріяли до фізичної термінольоґії»

Оксана Андрусишин

Львівський національний університет імені Івана Франка

 

світлини

 


 

Секція I.

Теоретичні засади термінознавства

[наверх]

 

  Керівники:

     Ірина Кочан  д.філол.н., професор

     Михайло Гінзбург  д.т.н., професор

  Секретарі:

     Людмила Туровська   к.філол.н., с.н.с.

     Виталь Моргунюк  к.т.н., с.н.с.

 

Секція I. Засідання 1.

28 вересня, п’ятниця, 15.00–17.30, авд. 209

 

1.   Типологічне термінознавство кінця ХХ – початку ХХІ ст. в Україні

Людмила Туровська

Інститут української мови НАН України, м. Київ

2.   Кореляція понять термін і номен в українській науково-технічній термінології

Людмила Халіновська

Інститут української мови НАН України, м. Київ

3.   Да пытання аб сцісласці формы тэрмінаў

Марина Буракова

Гомельський державний технічний університет імені П. В. Сухого, Білорусь

4.   Термінологічна культура фахівця – освітньо-навчальний проєкт

Людмила Пшенична

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

Володимир Шевченко

Наталія Шишкіна

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, м. Київ

5.   Дослідження українських терміносистем і термінних номінацій у когнітивному аспекті

Олена Южакова

Одеська державна академія холоду

6.   Сутнісна і знаннєва вербальні наукові мови та їх наукознавчі обґрунтування

Володимир Пащенко

Національний університет біоресурсів і природокористування, м. Київ

7.   Структура, зміст і обсяг навчального посібника «Основи термінознавства»

Ольга Павлова

Рівненський державний гуманітарний університет

8.   Електронний навчальний посібник чи підручник: до проблеми визначення

Надія Фіголь

Видавничо-поліграфічний інститут Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

 

Секція I. Засідання 2.

29 вересня, субота, 9.30–13.00, авд. 209

 

9.   Про невмотивованість українського терміна «поняття» на познаку одиниці думки

Виталь Моргунюк

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, м. Київ

10. Терміни «концепт» і «категорія» в дослідженні мовної категоризації світу

Василь Старко

Волинський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк

11. Термінологічна орфографія: трансакція чи транзакція?

Геннадій Вознюк

Ірина Ментинська

Національний університет «Львівська політехніка»

12. До проблеми унормування запозичень

Микола Зубков

Харківський національний університет імені В. Каразіна

13До питання неукраїнського походження та семантики деяких термінів в українській мові

Володимир Єфимов

Дніпропетровський факультет Київського університету культури

14Які чужоземні запозичення потрібні українській мові

Андрій Медведів

США, м. Міннеаполіс

15. Волюнтаризм у термінології

Євген Кобилянський

Юрій Іщук

Богдан Ярмолюк

Йосип Любінін

Український науково-дослідний Інститут нафтопереробної промисловості «МАСМА», м. Київ

16. Брак мовного імунітету або втрата самототожности назовництва

Володимир Козирський

Інститут теоретичної фізики імені М. Боголюбова НАН України, м. Київ

Василь Шендеровський

Інститут фізики НАН України, м. Київ

17. Недоліки у термінології офіційних документів

Володимир Плескач

Запорізький національний технічний університет

18. Місце термінології в конфіґуративній моделі мовлення

Мирон Федоришин

Національний університет «Львівська політехніка»

 


 

Секція ІІ

ЛЕксикографія та міжмовні зв’язки

[наверх]

 

  Керівники:

     Любов Петрух  д.фарм.н., професор

     Анатолій Івченко  к.філол.н., доцент

  Секретарі:

     Ірина Процик   к.філол.н., доцент

     Оксана Гутиряк   к.філол.н., доцент

 

Секція II. Засідання 1.

28 вересня, п’ятниця, 15.00–17.30, авд. 211

 

1.   Проблеми лексикографічного опрацювання епонімічних термінів

Майя Дзюба

Національний університет водного господарства та природокористування, м. Рівне

2.   Особливості функціювання префікса за- як засобу дієслівного термінотворення в «Російсько-українському словнику» (1924–33)

Анна Матанцева

Національний університет «Києво-могилянська академія»

3.   Прислівникова термінологія в тлумачній лексикографії української літературної мови

Людмила Томіленко

Український мовно-інформаційний фонд НАН України, м. Київ

4.   Про українсько-латинсько-анґлійський медичний енциклопедичний словник

Любов Петрух

Ірина Головко

Михайло Павловський

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

5.   Про деякі аспекти укладання українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника

Любов Петрух

Ірина Головко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

6.   Про іменники чоловічого роду иншомовного походження в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику

Любов Петрух

Марія Коваленко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

 

Секція II. Засідання 2.

29 вересня, субота, 9.30–13.00, авд. 211

 

7.   Про іменники жіночого роду І відміни в українсько-латинсько-анґлійському медичному енциклопедичному словнику

Любов Петрух

Оляна Михалик

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

8.   Про іменники ІІ відміни у першому томі українсько-латинсько-анґлійського медичного енциклопедичного словника

Любов Петрух

Олександра Павленко

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

9.   Особливості абревіації в термінології української та німецької фахової субмови ядерної безпеки

Леся Беспальченко

Кіровоградський державний педагогічний університет імені В. Винниченка

10. Функціювання термінів мистецтва в соціолекті футбольних фанатів (на матеріалі української та польської мов)

Ірина Процик

Львівський національний університет імені Івана Франка

11. Англійські терміни бізнесу: основні словотвірні моделі

Оксана Гутиряк

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка

12. Англомовні запозичення в українській фінансово-економічній термінології

Світлана Стецюк

Тернопільський національний економічний університет

13. Англомовні запозичення в сучасній українській термінології кіномистецтва

Ірина Василяйко

Львівський національний університет імені Івана Франка

14. Про актуальні проблеми перекладу науково-технічних термінів в Україні

Яромир Войтович

Національний університет «Львівська політехніка»

 


 

Секція III

Термінологія природничих знань

[наверх]

 

  Керівники:

     Роман Базилевич  д.т.н., професор

     Оксана Кримець  к.філол.н., доцент

  Секретарі:

     Юлія Теглівець   к.філол.н., ст. викладач

     Оксана Мартиняк   к.філол.н., викладач

 

Секція III. Засідання 1.

28 вересня, п’ятниця, 15.00–17.30, авд. 223

 

1.   Лексико-семантична категорія широкозначності та її вияв в українській технічній термінології

Оксана Кримець

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

2.   Відображена словотвірна синонімія в українській науково-технічній термінології

Оксана Мартиняк

Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

3.   Аналітичні терміни загальнотехнічної галузі

Лілія Гаращенко

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

4.   Граматична структура екологічних термінів у посібниках і підручниках для студентів-екологів

Лариса Тиха

Луцький національний технічний університет

5.   Технологічна термінологія та доля українських науково-популярних часописів

Ольга Збожна

Тернопільський національний економічний університет

6.   Конспект лекцій «Основи технічної творчості» як застосунок засобів українськомовного способу мислення

Ігор Ребезнюк

Національний лісотехнічний університет України, м. Львів

7.   Формування україномовної терміносистеми «Промислова екологія» (лінгвокогнітивні засади)

Ніна Айвазові

Галина Козлова

Ніна Філіппова

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв

8.   Ономасіологічна структура багатокомпонентних складених назв із семою ‘вода

Юлія Теглівець

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Секція III. Засідання 2.

29 вересня, субота, 9.30–13.00, авд. 223

 

9  Нормативно-термінологічнй підхід до україномовної локалізації програмного забезпечення

Кирило Булаховський

Одеський національний університет імені І. І. Мечникова

10Деякі питання термінології в комп’ютерних науках

Роман Базилевич

Національний університет «Львівська політехніка»

11. Українська математична термінологія в англо-російсько-українському словнику математичних термінів

Марія Осадчук

Вінницький фінансово-економічний університет

12. Семантико-стилістичні параметри процесу стилістичної транспозиції термінів фізичної галузі

Ольга Веремчук

Міжнародний економіко-гуманітарний університет імені акад. С. Дем’янчука, м. Рівне

13. Парадигматичні відношення в астрономічній термінології першої третини ХХ століття (на матеріалі словника математичної термінології Федора Калиновича та Григорія Холодного)

Оксана Андрусишин

Львівський національний університет імені Івана Франка

14. Роль метафор і порівнянь у вивченні фотограмметрії та геоінформатики

Зоряна Кузик

Національний університет «Львівська політехніка»

15. Суфіксація як продуктивний спосіб творення електроенергетичних термінів

Лілія Харчук

Національний університет «Львівська політехніка»

16. Доцільність уживання термінів «художній метал» та «архітектурні елементи з художнім металом» в українській архітектурній термінології»

Вікторія Базилевич

Національний університет «Львівська політехніка»

17. Типи структурних моделей термінів-словосполучень із семою ‘споруда’ (на матеріалі «Російсько-українського та українсько-російського словника термінів будівництва й архітектури»)

Наталія Дрівко

Національний університет «Львівська політехніка»

18. Містобудівний зміст терміну «територіально-виробничий комплекс» в епоху глобальної урбаністичної трансформації

Тамара Мазур

Євгенія Король

Національний університет «Львівська політехніка»

19. Утилітарні вимоги до номена (на матеріалі транспортної термінологічної мегасистеми)

Неля Нікуліна

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

20. Особливості прояву відношень антонімії в системі сучасної дорожньобудівельної термінології

Наталія Книшенко

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

21. Номенклатурні системи в контексті розвитку теоретичних уявлень в органічній хімії

Олена Ковтун

Валентина Толмачова

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

Михайло Корнілов

Ольга Гордієнко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Сергій Ісаєв

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

22. Проблеми трансформації хімічних термінів

Михайло Корнілов

Олесь Голуб

Ольга Гордієнко

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Валентина Толмачова

Олена Ковтун

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, м. Київ

 

Секція III. Засідання 3.

29 вересня, субота, 14.00–16.30, авд. 223

 

23Культура терміновживання та наукової мови в дисертаціях та авторефератах медичної галузі

Олександр Герасименко

Донецький національний медичний університет

24Вторинна номінація як спосіб творення нових фахових назв у лексиці косметики та косметології

Надія Гимер

Львівський державний університет внутрішніх справ

25. Явище паронімії в українській гомеопатичній термінології

Тетяна Луковенко

Слов’янський державний педагогічний університет

26. Сучасна українська анатомічна термінологія у професійній освіті

Тетяна Король

Соломія Бичкова

Володимир Манько

Львівський національний університет імені Івана Франка

27. Анатонімічні відношення в українській швацькій термінології

Оксана Романова

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

28. Проблеми нормативності у фаховій мові співробітників цивільного захисту

Олена Кучеренко

Національний університет цивільного захисту України, м. Харків

29. Нульсуфіксальні утворення в українській рибальській термінології

Роман Міняйло

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ

30. Іншомовні запозичення в меблевій термінолексиці

Ірина Муляр

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

 


 

Секція IV

Термінологія гуманітарних знань

[наверх]

 

  Керівники:

     Ігор Дуцяк   д.філос.н., професор

     Марія Комова   к.філол.н., доцент

  Секретарі:

     Зоряна Куньч  к.філол.н., доцент

     Оксана Туркевич   н.с.

 

Секція IV. Засідання 1.

28 вересня, п’ятниця, 15.00–17.30, авд. 114

 

1.   Частини мови: поняттєво-термінологічний аспект

Ірина Ярошевич

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

2.   До питання утвердження терміна реторика в українській науці

Зоряна Куньч

Національний університет «Львівська політехніка»

3.   Терміни на позначення фонетичних процесів: теоретичний і практичний аспекти (на матеріалі північнолемківських переселенських говірок)

Мирослава Гнатюк

Національний університет «Львівська політехніка»

4.  Дериваційні особливості термінолексики української фольклористики

Ірина М’ягкота

Львівський державний університет фізичної культури

5.   Методика викладання української мови як іноземної: системна організація термінів

Оксана Туркевич

Львівський національний університет імені Івана Франка

Національний університет «Львівська політехніка»

6.   Поняття «національна ідея» в умовах глобалізаційних інтеграцій»

Григорій Башнянин

Петро Мисловський

Павло Письменний

Всеукраїнська громадська організація «Вільна академія національної безпеки і оборони України», м. Львів

7.   Функтор національної ідеї: терміни, поняття та терміносистеми

Яків Дубров

Інститут прикладних проблем механіки й математики імені Я. С. Підстригача НАН України, м. Львів

Григорій Башнянин

Львівська комерційна академія

8.   Суспільно-політична лексика як засіб вираження емоційності та експресивності в історичній прозі Романа Іваничука

Галина Городиловська

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Секція IV. Засідання 2.

29 вересня, субота, 9.30–13.00, авд. 114

 

Лариса Загребельна

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

Галина Крохмальна

Львівський національний університет імені Івана Франка

Христина Дацишин

Львівський національний університет імені Івана Франка

Наталія Поліщук

Рівненський державний гуманітарний університет

Дубенський коледж культури та мистецтв

Ігор Дуцяк

Національний університет «Львівська політехніка»

Роман Микульчик

Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

Ігор Кульчицький

Богдан Філь

Національний університет «Львівська політехніка»

Яна Зубрицька

Запорізький національний технічний університет

Наталя Краснопольська

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Лілія Півньова

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, м. Черкаси

 

Секція IV. Засідання 3.

29 вересня, субота, 14.00–16.30, авд. 114

 

19. Історичні процеси творення правничої термінології в синхронному та діахронному аспектах

Наталія Шеремета

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

20. Актуальні завдання юридичного термінознавства в Україні

Наталія Артикуца

Національний університет «Києво-Могилянська академія»

21. Руйнівна дія недосконалих законодавчих визначень термінів

Адам Гожий

Полтавська гравіметрична обсерваторія НАН України

22. Основоскладання як спосіб термінотворення в українській термінології дизайну

Яніна Мар’янко

Одеська державна академія будівництва та архітектури

23. До проблеми створення термінологічної бази про колор у галузі архітектури та дизайну

Анатолій Міщенко

Національний університет «Львівська політехніка»

24. Терміни-номени у сфері фізичної культури і спорту

Ольга Породько-Лях

Національний університет фізичного виховання і спорту, м. Київ

 


 

Підсумкове  ПЛЕНАРНЕ  ЗАСІДАННЯ

29 вересня, субота, 17.00–18.00, авд. 210

[наверх]

 

1.   Підсумкові доповіді керівників секцій

2.   Дискусія

3.   Прийняття ухвали конференції

4.   Презентація «Словника-довідника термінології музейництва»

5.   Закриття конференції

 

 

світлини

 

  Звернення учасників конференції

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

Звернення

учасників XII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

 

до Президента України   Януковича В. Ф.

Прем’єр-міністра України   Азарова М. Я.

Голови Верховної Ради   Литвина В. М.

  

Упродовж століть різні чужинецькі окупаційні режими прагнули через заборони української мови, приниження нашої культури, традицій, через насильницьку асиміляцію українців досягти свого повновладного панування в Україні.

За роки незалежності ситуація щодо мови почала змінюватися на краще: українська почала набувати престижності, стала мовою викладання у більшості шкіл, у вищих навчальних закладах, видано чималу кількість термінологічних словників, підручників, посібників з різних галузей знань, вона стала повноправною на різних наукових форумах та конференціях.

Але, як видно з ухваленого Верховною Радою та підписаного Президентом України Закону «Про засади державної мовної політики», мовне питання не дає спокою сучасним валуєвим і бєлодєдам. Закон посіяв серед населення розбрат, знову заговорили про лівий і правий береги Дніпра. Штучне збурення в суспільстві триває й досі, що засвідчує «парад регіональних мов».

Напевно, політики мусили б думати і передбачувати наслідки своєї «діяльності». Складається враження, що прийнятий Закон має на меті не тільки звуження сфери вживання української мови в державі, заміну її російською, але є першим кроком до знищення української державності.

Ми, науковці і викладачі з різних регіонів України, учасники XII Міжнародної наукової конференції «Проблеми української термінології СловоСвіт 2012», працюючи над українським словом і науково-технічною термінологією, не можемо бути байдужими до стану української мови в державі.

Звертаємось до Вас, як до перших осіб держави, з вимогою скасувати Закон «Про засади державної мовної політики», зробити все можливе для утвердження української мови в усіх сферах життя, що передбачено 10-ю статтею Конституції як на Заході, так і на Сході, протидіяти українофобським спробам розділювати та знищувати Українську державу.

 

Прийнято на підсумковому пленарному засіданні

XII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

29 вересня 2012 року

 

За дорученням учасників конференції

голова організаційного комітету

професор, д. т. н.                                                                                                                      Рицар Б. Є.

 

  Ухвала конференції

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

 

Ухвала

XII Міжнародної наукової конференції

«Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

м. Львів, Національний університет «Львівська політехніка», 27–29 вересня 2012 р.

 

●   Звернутися до Президента України, Прем’єр-Міністра України, Голови Верховної Ради України скасувати Закон «Про засади державної мовної політики»

 

●   Звернутися до Верховної Ради України із пропозицією у процесі підготовки та опрацю-вання нових законодавчих актів та документів в обов’язковому порядку залучати фахівців-термінологів

 

●   Звернутися до Кабінету міністрів України із пропозиціями:

– створити спеціалізоване державне видавництво «Українська мова» для підготовки й видання термінологічних і загальномовних словників;

– відновити видання науково-популярних журналів «Наука і суспільство» та «Науковий світ»

 

●   Звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із пропозиціями:

– забезпечити неухильне ведення навчального процесу українською мовою в усіх вищих навчальних закладах;

– в освітній практиці університетів запровадити спецкурси з термінознавства та наукової термінології;

– запровадити обов’язкову мовно-термінологічну експертизу текстів підручників і посібників, що виходитимуть із грифом міністерства;

– планувати науково-дослідні роботи на створення термінологічних словників із вхідною або вихідною українською мовою;

– запровадити щорічну премію за кращий термінологічний словник української мови;

– виділити кошти на створення термінологічного порталу на базі інтернет-сторінки Технічного комітету стандартизації науково-технічної термінології Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

 

●   Звернутися до Національної академії наук України із пропозицією відновити діяльність Правописної комісії

 

●   Звернутися до Департаменту технічного регулювання при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України із пропозиціями:

– переглянути термінологічні стандарти, затверджені до 2000-го року;

– відновити роботу Науково-технічної комісії з питань термінології;

– забезпечити доступ наукової громадськості до чинних термінологічних стандартів України

 

●   Чергову XIII Міжнародну наукову конференцію «Проблеми української термінології СловоСвіт 2014» провести в Національному університеті «Львівська політехніка» у вересні 2014 р.

 

Оргкомітет за дорученням конференції

 

  Про нас пишуть

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

        

 http://www.osvita.org.ua/news/66564.html

 Новини освіти та науки в Україні та світі

 

У Львові триває XII Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2012»

 

У Національному університеті «Львівська політехніка» (НУ ЛП) триває XII Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2012». Про це повідомляє прес-служба ВНЗ.

 Конференція – традиційне зібрання вчених-мовознавців, яке спільно організовують і проводять два урядових міністерства: освіти і науки, молоді та спорту, економічного розвитку та торгівлі України, державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», Національний університет «Львівська політехніка», технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології, Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка та Український термінологічний центр Америки (США і Канада).

 Учасники конференції обговорюють низку питань, які стосуються стану української термінології в різних сферах суспільного життя, видання та перевидання термінологічних словників, українського правопису, створення термінологічних баз і банків даних тощо. Зокрема, йдеться про теоретичні засади термінознавства, лексикографію та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизацію термінології.

 Предметом обговорення є також питання термінології природничих знань (фізична, хіміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська) та термінології гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська).

 У рамках ХІІ Міжнародної наукової конференції відбудеться урочиста академія, присвячена 140-річчю з дня народження видатного українського науковця, а також пройде презентація нового «Словника-довідника термінології музейництва».

 

 28.09.2012 17:32, за матеріалами: Освітній портал

 


 

  http://mon.gov.ua/index.php/ua/?itemid=101&option=com_content&view=article&catid=94&id=12279

  Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України: офіційний веб-сайт

 

У Львівській політехніці обговорюють проблеми української термінології

 

У ці дні в Національному університеті «Львівська політехніка» триває XII Міжнародна наукова конференція «Проблеми української термінології СловоСвіт 2012». Це  традиційне  зібрання  вчених-мовознавців, яке  спільно організовують і проводять два урядових міністерства:  освіти і науки, молоді та спорту,   економічного розвитку та торгівлі України, держане підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості», Національний університет «Львівська політехніка», технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології,  Наукове товариство імені Тараса Шевченка, Львівське відділення Всеукраїнського товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка та Український термінологічний центр Америки (США і Канада).

Учасники конференції обговорюють  низку питань, які стосуються стану української термінології в різних сферах суспільного життя, видання та перевидання термінологічних словників, українського правопису, створення термінологічних баз і банків даних тощо. Зокрема, йдеться про теоретичні засади термінознавства та лексикографії, лексикографію та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизацію термінології. Предметом обговорення є також питання термінології природничих знань (фізична, хіміко-біологічна, технічна, охорони здоров’я, сільськогосподарська) та термінології гуманітарних знань (мовознавча, суспільно-політична, правнича, військово-спортивна, філософсько-богословська)

 Як наголошували учасники конференції, нині мовна ситуація  в Україні  характеризується низкою негативних явищ і тенденцій. Українську мову як державну ще належно не використовують у галузях науки, культури, освіти, права, інформатики, військової справи, судочинства тощо. Чи не найбільшою проблемою є стереотипи, що панують у науковій спільноті. Адже чимало українських вчених не готові сприймати новизну пропонованих українських термінів, віддаючи перевагу застарілим зрусифікованим, незважаючи на те, що воно є неправильними.

 У рамках ХІІ Міжнародної наукової конференції відбудеться урочиста академія, присвячена 140-річчю з дня народження видатного українського науковця, а також пройде презентація нового  «Словника-довідника термінології музейництва»

 

28 вересня 2012

 


 

 

світ слова

 

Особлива тема — термінологія

 [Дванадцята міжнародна наукова конференція, на якій обговорювали проблеми української термінології, тривала у Львівській політехніці з 27 до 29 вересня]

 

Свято з краплею смутку

 Поважний захід „Проблеми української термінології СловоСвіт-2012“ традиційно організував Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології (ТК СНТТ) під егідою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Державного підприємства „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якости“, Львівського відділення Всеукраїнського товариства „Просвіта“ імени Тараса Шевченка, Львівського відділення Всеукраїнського товариства „Просвіта“ імени Тараса Шевченка та Український терміноло­гічний центр Америки (США і Канади). Учасників конференції привітав про­ректор з наукової роботи університету Зорян Піх.

Предметом обговорення для мовознавців стали питання термінології природничих та гуманітарних знань. Зокрема, йшлося про теоретичні засади термінознавства, лексикографію та міжмовні зв’язки, нормування та стандартизацію термінології тощо.

 У межах СловоСвіту-2012 святкували двадцятиліття ТК СНТТ, основні завдання якого — розроблення концептуальних засад і практичних рекомендацій щодо унормування української науково-технічної термінології; організація та координація роз­роблення, експертизи, затвердження та впровадження україномовних термінологічних стандартів; створення комп’ютерного забезпечення та формування банку стандартів україн­ської науково-технічної термінології. Першим головою комітету з часу його заснування у 1992 році був професор Володимир Перхач, а в 1996 році структуру очолив професор Богдан Рицар. Особливо плідними для комітету були перші п’ять років роботи. За цей час він розробив і затвердив майже 600 термінологічних ДСТУ. Цікава і плідна співпраця зі створення українського глосарію відбувалася у 2004 році між ТК СНТТ та компанією „Microsoft Україна“.

 — Крім львівського осередку на базі Політехніки, був ще один при Київському політехнічному інституті. Але останнім часом уряд перестав його фінансувати, по суті, спричинивши цим кроком ліквідацію, — повідомив у своїй доповіді Богдан Рицар, коротко окреслюючи історію Термінологічного комітету.

  

Новини і новинки

 Доброю новиною стало те, що словникова термінологічна серія „СловоСвіт“ ТК СНТТ два наступні роки отримуватиме фінансування за „Програмою розвитку української мови, української культури та історичної свідомости громадян України на території Львівської области“. Таке рішення Постійної комісії з питань б’юджету, соціяльно-економічного розвитку та комунальної власности ЛОР лобіювала доцент кафедри української мови Львівської політехніки, депутат обласної ради Ірина Фаріон. Це запорука того, що невдовзі світ побачить унікальна збірка з 36-ти термінологічних словників, виданих на початку ХХ століття, які зібрав у 50-х роках інженер Михайло Пижанський, перебуваючи на еміґрації у США.

 — Коли я довідався про цей факт, то звернувся до голови НТШ США — доктора Ореста Поповича. Він надіслав нам уже оцифровані файли. Наука, звичайно, пішла вперед, але ці словни­ки, один із яких уклав сам інженер, — основа. На них можуть у багатьох випадках опертися мовознавці. Такої термінографічної праці немає більше ніде, — зазначив Богдан Рицар.

 Під час підсумкового засідання конференції відбулася презентація „Словника-довідника термінології музейництва“ (укладачі: Р. Микульчик, П. Слободян, Є. Діденко, Т. Рак). Саме цю книгу як подарунок отримали всі учасники конференції.

 Підсумком завершальної дискусії стала ухвала, в якій сформульовано найгостріші термінологічні проблеми та запропоновано шляхи їх вирішення. Учасники СловоСвіту 2012 також звернулися з листом до Президента, законодавчої та виконавчої гілок влади, у якому засудили прийнятий ВРУ недолугий закон „Про мови“.

 

Пам’яти Володимира Левицького

 Крім конференцій та презентацій словникових видань із термінологіч­ної серії „СловоСвіт“, яка налічує вже 15 книг, під егідою ТК СНТТ відбуваються круглі столи й урочисті академії, присвячені пам’яті видатних україн­ських мовознавців-термінологів. Так свого часу вшанували Анатоля Вовка, Олексу Горбача, Івана Пулюя.

Цього разу з вдячністю згадали українського математика, філософа, дійсного члена НТШ Володимира Ле­вицького, який за своє життя зібрав і впорядкував матеріяли з української математичної, фізичної, астрономічної та хімічної термінологій, брак яких видавався багатьом непереборною перешкодою у написанні й виданні наукових праць українською мовою.

 

Анна ГЕРИЧ

Аудитиорія: освітній студентський тижневик – #28 [2788] 410 жовтня 2012, С. 12

 


 

дивись також:

  http://nauka.lp.edu.ua/index.php?id=4748&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=5740

    НАУКА: Національний університет «Львівська політехніка»

  http://lp.edu.ua/node/2335

    Прес-служба НУ «Львівська політехніка»

 

  http://pedpresa.com/blog/u-lvivskij-politehnitsi-obhovoryuyut-problemy-ukrajinskoji-terminolohiji.html

  http://pedpresa.com/blog/lvivska-politehnika-otrymaje-30-tys-hrn-na-vydannya-tehnichnyh-terminolohichnyh-slovnykiv.html

   ПедПРЕСА: освітній портал

 

  http://uareferats.com/index.php/news/view/24730

    UAReferats.com

 

   http://almamater.com.ua/modules/planet/view.article.php?374861

 

   http://zaxid.net/home/showSingleNews.do?u_lvivskiy_politehnitsi_obgovoryuyut_problemi_ukrayinskoyi_terminologiyi&objectId=1266370

     zaxid.net

 

 

  Підсумки

 наступнийнаверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

  

Кочан І. СловоСвіт 2012 / І. Кочан, Б. Рицар // Стандартизація, сертифікація, якість, 2012. – № 6 (79). – С. 42–44.

Кочан І., Рицар Б. СловоСвіт 2012

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології