Башнянин Г. Поняття «національна ідея» в умовах глобалізаційних інтеграцій / Григорій Башнянин, Петро Мисловський, Павло Письменний // Проблеми української термінології СловоСвіт 2012 : міжнар. наук. конф., 27−29 верес. 2012 р. : доповідь


 

Григорій Башнянин, Петро Мисловський, Павло Письменний

Всеукраїнська громадська організація «Вільна козацька академія національної безпеки і оборони України»

 

Поняття «національна ідея» в умовах глобалізаційних інтеграцій

 

Відсутність опірності чужомовним термінам і поняттям знижує інтелектуальний потенціал українців, робить їх піддатливими до науково-аналітичних схем та ідей, нав'язаних ззовні. Все це є наслідком відсутності застандартизованої терміносистеми з національної безпеки української мови як державної.

В умовах перманентних психоінформаційних війн за український простір розроблення і впровадження законодавчо-нормативної правової і лінгвістичної бази є надактуальною проблемою для суспільства і нашої держави. Зважаючи на наведені явища і чинники, які створили інформаційно-психологічну небезпекову ситуацію в Україні настала нагальна необхідність створення  у місті Львові – підкомітету ПК-8 при ТК-19, що функціонує на базі Національного університету «Львівська політехніка».

 

Вісник "Проблеми української термінології" № 648 2009р.