Міністерство економічного розвитку і торгівлі України

Міністерство освіти і науки України

Т Е Х Н І Ч Н И Й  К О М І Т Е Т

СТАНДАРТИЗАЦІЇ  НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

 

 

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine

Ministry of Education and Science of Ukraine

T E C H N I C A L   C O M M I T T E E

FOR  SCIENTIFIC  AND  TECHNICAL TERMINOLOGY STANDARDIZATION

 

 

ТК СНТТ, 20022019