Андрейчук Н.  Значення пазиграфії для подання спеціальної інформації / Н. Андрейчук // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політітехніка». Серія «Проблеми української термінології»2003. № 490. – С. 38–42.


 

УДК 81

 

Н. Андрейчук

Національний університет «Львівська політехніка»

 

Значення пазиграфії для подання спеціальної інформації

 

© Андрейчук Н., 2003

 

Стаття присвячена аналізові знакової сутності міжнародного смислового письма (пазиграфії) та значенню цього письма для подання інформаціїї. За принципом мотивованості виділяються дві групи пазиграм, які можуть виконувати інформативно-номінативну, інформативно-інструктивну, інформативно-попереджувальну (частково мотивовані знаки) та інформативно-абстрактивну (немотивовані знаки) функції. Показано значення знаків штучної мови для вираження наукових понять і суджень та способів оперування досліджуваними об’єктами.

 

The article considers the peculiarities of signs making up the international sense writing system (pasygraphy) and the importance of this system for information processing. Two groups of signs are singled out proceeding from the motivation principle and they are suggested to perform informative-nominating, informative-instructing, informative-warning functions (partially motivated group) and informative-abstracting functions (non-motivated group). The importance of artificial language signs expressing scientific notions and statements and ways of operating with them is emphasized.

.

Вісник "Проблеми української термінології" № 490 2003р.