Дужа-Задорожна М. Функціонування національних мов в умовах глобалізації процесів сьогодення / Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний // Проблеми української термінології : міжнар. наук. конф., 7–9 верес. 2004 р. : зб. наук. пр. ‒ Л., 2004. ‒ С. 167–168.


 

УДК 800

 

Мирослава Дужа-Задорожна, Володимир Задорожний

Національний університет «Львівська політехніка»

 

ФУНКЦІОНУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МОВ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ ПРОЦЕСІВ СЬОГОДЕННЯ

 

© Дужа-Задорожна М., Задорожний В., 2004

 

У статті розглянуто проблеми функціонування і спрогнозовано перспективи розвитку національних мов в умовах глобалізації. Як спосіб захисту мов рекомендованоусувати неоправдані вживання масових термінозапозичень з чужих мов.

 

In the paper the problems of national languages functioning under globalization conditions are considered. As a language protection measure it is recommended to avoid unjustified routine loans of terms from foreign languages.

 

Збірник наукових праць "Проблеми української термінології" 2004