ТК  СНТТ

 наступний  Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології

| Структура | Склад | Адреса | Засади | Правопис | Конференція | Семінар | Термінографія | Вісник | Товариство | Комісія | Оголошення | Хто є хто | Архів |


Запитуєте відповідаємо


       ►  Щодо вживання термінів «уземлення» та «заземлення»


     

У період лінґвоциду у видруці «Виробничий термінологічний бюлетень : Викорінити націоналізм у виробничій термінології. – К. : В-во ВУАН, 1935. – 79 с.» радянські термінологи зрепресували тисячі термінів, серед яких було й «уземлення», заступивши його калькою — «заземлення». По здобутті Україною незалежності й утворення національного органу стандартування Держстандарт і ТК СНТТ (ТК 19) термін «уземлення» поновлено в правах й унормовано як у ДСТУ 2977-94, ДСТУ 3725-98, так і в новітніх: ДСТУ ІЕС 60050-604:2004; ДСТУ IEC 61558-2-19:2005; ДСТУ 60044-1:2008; ДСТУ 60044-2:2008; ДСТУ 7216:2011, у низці наукових праць (наприклад, у навчальному посібнику «Клименко Б. В. Електричні апарати – Електромеханічна апаратура комутації, керування та захисту : Загальний курс. – Х. : 2012»), а також його зафіксовано у словниках ще на початку ХХ ст. й у сучасних, зокрема:

1. Російсько-український словник 1930р. (О. Ізюмов) 

Заземление   узе́млювання

2. Російсько-український словник технічної термінології 1928р. (І. Шелудько, Т. Садовський) 

Заземление, электр. – узе́млення; • з. (процесс) – узе́млювання.

3. Російсько-український словник військової термінології 1928р. (С. та О. Якубські)

Заземление – узе́млювання,  узе́млення.

4. Українсько-англійський словник 1955 р. (К. Андрусишин, Я. Крет)

узе́млений (-на, -не)* (of witing): grounded

узе́млення n (act of) grounding;  interment

5. Словник фізичної лексики (українсько-англійсько-німецько-російський) К. : Рада, 1996 р. (В. Козирський, В. Шендеровський)

31.0 узе́млення  ground    Erdung f   Erde  f   заземле́ниее

6. Російсько-український науково-технічний словник Л. : 1997 р. (В. Перхач, Б. Кінаш)

заземле́ние (эл.) узе́млення, узе́млювання

заземли́ть уземли́ти

заземля́ємый узе́млюваний (прич.), уземни́й (прил.)

заземля́ть узе́млювати, уземля́ти

заземля́ющий узе́млювальний

заземля́ющийся  уземни́й

7. Англійсько-український словник вибраної лексики УТЦ Північної Америки при НТ ім. Шевченка (Нью Йорк–Львів), 1998 р. (А. Вовк).

ground v (Eltct)  узе́млювати \ уземли́ти

8. Новий російсько-український політехнічний словник Х. : Гриф, 2005р. (М. Зубков)

заземле́ние 1. техн., физ. (действие) узе́млення, (неокончен. - ещё) узе́млювання; 2. техн.(приспособление) узе́млювач; защи́тное ~ захисни́й узе́млювач; перемежа́ющее  ~ переміжне́ узе́млювання

9. Англійсько-український словник з математики та інформатики 2004р. (Є. Мейнарович та ін.)

узе́млювання // узе́млення (амер.) ground(ing), (брит.) earth(ing)

10. Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки). Частина ІІ українсько-англійська НАН України Ін-тут теоретичної фізики ім. М. Боголюбова; Вінниця : Нова книга, 2010р. (О. Кочерга, Є. Мейнарович) 

узе́млення 1. (діядив. узе́млювання 2. (земля) (амер.) ground(ing), (брит.) earth(ing) 3. (коло) (амер.) ground [(брит.) earth] connection

11. Російсько-українські словники [Електронний ресурс]. – Режим доступу http://r2u.org.ua.

12. Інтегрована лексикографічна система «Словники України в. 4.1» [Електронний ресурс] // Український мовно-інформаційний фонд НАН України. – К., 2010. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).

 

Наскільки суфікс «у» є продуктивним для творення подібних українських словоформ і їхніх похідників, свідчить низка прикладів: убезпе́чення, уздоро́вити, узда́тнивши, узго́джування, узвича́єність, узбро́ювальний, узмісто́вив, узага́льнення, узако́нюючий, удово́лити, удоскона́лено тощо.

Подаємо Вам (відповідно до ДСТУ 3966) похідники від назви дії уземлювати:

узе́млювати, узе́млювання - дія (процес);

уземли́ти, узе́млення - подія;

узе́мленість, -ности - назва і характеристика наслідкового стану;

узе́млений - ознака наслідкового стану;

узе́млювач - пристрій;

узе́ма - річ (шина, провід тощо);

узе́млювальний - призначений уземлювати;

уземлівни́й - здатний уземлювати;

уземни́й - що його можна уземлити.

 

Микола Зубков

 

 

наверх Технічний комітет стандартизації науково-технічної термінології